L'economia d'entreguerres. Causes i conseqüències

Entre les dues guerres mundials, -període entreguerres- l'economia tingué un paper protagonista. La Gran Guerra (1914-1918) havia accelerat el desenvolupament tecnològic en la indústria i les comunicacions. Al llarg dels anys 20, l'abaratiment dels preus dels productes agrícoles permeté que alts nivells de consum, desconeguts fins aleshores, arribaren a grans masses de població, mentre que les fortunes d'inversors i empresaris creixien vertiginosament. 
Però, després del Crack de la borsa de 1929 a Nova York, es produí un efecte en cadena que conduí a les economies capitalistes a una greu depressió. Els models econòmics hagueren de canviar per aconseguir la recuperació, però quan començava a produir-se, esdevingué la Segona Guerra Mundial.
(font Kairós)