Període d'Entreguerres (1919-1939). Introducció


Lunch. New York,1932 (Charles C.Ebbets)
Desocupats, 1938 (Ben Shahn)
El període d'entreguerres és el període comprés entre el final de la Primera Guerra Mundial i l'inici de la Segona Guerra Mundial.
És un període amb més ombres que llums: els tractats de pau que donen per finalitzada la Gran Guerra no resoldran els conflictes en Europa, una ràpida i alhora ficticia recuperació econòmica postbèl.lica (els feliços anys 20), amb avanços tècnics i desenvolupament del capitalisme seguida de la seua major crisi, la gran depressió (anys 30).
En aquest context es gestarà la crisi del model econòmic i polític liberal, l'ascens dels totalitarismes i la Segona Guerra Mundial.

Els historiadors solen diferenciar el període en quatre etapes:
- De 1919 a 1924. Període de tensions derivades del Tractat de Versalles: pagament de les indemnitzacions d'Alemanya als països vencedors, tensions territorials entre Alemanya i França. Crisi postbèl.lica, mesures proteccionistes, Alemanya suspén els pagaments i França respón amb l'ocupació militar de la conca del Rhur.
- De 1925-1929. El Tractat de Locarno en 1925 dona pas a un període de cooperació internacional. Són els "feliços anys 20". Els EE.UU., Alemanya i la URSS ingresen en la Societat de Nacions. Amb el Pla Dawes es retallen les indemnitzacions que Alemanya ha de pagar i els crèdits internacionalsi permeten la recuperació de la crisi econòmica.
- En 1929 les expectatives es trunquen pel Crack de la borsa de New York. La fallida de l'economia nordamericana suposarà una crisi econòmica sense precedents i afectarà al món sencer. Les conseqüències de la crisi (ruïna, atur, conflictes socials) serà una de les causes de l'aparició dels feixismes. La crisi econòmica del capitalisme liberal està produïda per la sobreproducció i especulació.
- Entre 1929 i 1939. Retornen les tensions de la immediata postguerra, els nacionalismes beligerants i el proteccionisme per superar les conseqüències de la crisi. El descontentament dels països vençuts en la Gran Guerra donarà lloc a estats totalitaris amb Mussolini i Hitler. En Espanya, Franco.