Mapes amb línies de temps


MAPES + LÍNIES DE TEMPS, NAVEGAR PELS TEMPS i L'ESPAI

TimeMaps-World History Time és un mapa interactiu d'història des del 3500 aC fins l'actualitat. Combina mapes, cronologies i descripció.  Avança amb el mapa a través del temps.GeaCron, Atlas Histórico Mundial permet crear seqüències cronològiques de fets o períodes amb línies de temps i mapes, incorporant enllaços.

Mapas históricos del Mediterráneo interactivos