8 de març, Dia Internacional de les Dones

8 de març
Dia Internacional de les Dones
L'origen.
- El 28 de febrer de 1909 se celebrava per primera vegada un dia dedicat a la reivindicació dels drets de les dones als Estats Units, el Woman's Day.

- El 19 de març de 1911 es va celebrar l'Internacional Women's Day a diversos països europeus (Alemanya, Austria, Suècia i Dinamarca). Més d'un milió de dones hi van participar públicament per demanar el dret al vot i a ocupar càrrecs públics, el dret al treball i a l'educació, i la fi de la discriminació laboral.

- Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertí en el leitmotiv de les celebracions del Dia Internacional de la Dona. I el 8 de març (segons el nostre calendari) de 1917 les dones russes van sortir al carrer en demanda d'aliments i pel retorn de la guerra dels combatents.
Els antecedents.
Amb la revolució industrial al segle XIX, bona part de la població femenina de la classe obrera es va anar incorporant al treball assalariat. Les precàries condicions laborals de les dones assalariades van provocar l'aparició de moviments de dones per reivindicar millores salarials (molts sous estaven per sota del nivell de subsistència), reducció de la jornada laboral, limitació de l'edat de treball de les criatures, etc. 

En començar el segle XX, el moviment sufragista dels Estats Units, va vore la necessitat d'incorporar les obreres industrials a la campanya sufragista. A partir d'aquí, obreres, sindicalistes i dones de negocis i de professions liberals van començar a col·laborar de cara a obtenir, des de punts de vista òbviament diferents, un dret comú: el dret al vot.

MOV OBRER