La Guerra Freda. La formació dels blocs militars

1. LA DIVISIÓ D'ALEMANYA i LA FORMACIÓ DELS BLOCS MILITARS

Divisió d'Alemanya després de la II GM

En acabar la Segona Guerra Mundial, Alemanya quedarà dividida en quatre zones, cadascuna d'elles administrada per un país aliat: Estats Units, Regne Unit, França i la URSS.  Berlín també es va ser dividida en quatre zones. 
En la Conferència de Londres de 1948, els EE.UU., Regne Units i França acordaren la unificació de les tres zones que administraven en un estat, la República Federal d'Alemanya (RFA), contravenint els acords de Yalta i Postdam de 1945. 
La resposta de la URSS va ser crear en 1949 la República Democràtica d'Alemanya (RDA) en el sector que administrava.
Conferència de Yalta en 1945 amb Churchill, Roosevelt i Stalin (wikipedia)


2. LA GUERRA FREDA i LA POLÍTICA DE BLOCS

L'augment de la tensió va portar a la constitució de dos blocs militars
- el bloc occidental va formar l'OTAN (Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord) en 1949
- el bloc de la URSS va formar el Pacte de Varsòvia en 1955

mapes⬇


3. ESTUDI DEL PROCÉS