Refugis construits per la humanitat

Document amb orientacions per presentar el treball Refugis construits per la humanitat que serà la contribució d'història al projecte del trimestre REFUGIS SOSTENIBLES.