Activitat amb l'esquema de l'Antic Règim

Esquema general de l'estructura econòmica, social i política de l'Antic Règim

Elabora una redacció per explicar el contingut de l'esquema. L'escrit ha de contindre una introducció al tema i ha d'estar organitzat en els paràgrafs adequats.