Comentari de text: peticions dels obrers al Tsar

Document amb les pautes per fer l'exercici de comentari del text Peticions dels obrers al Tsar Nicolau II, gener de 1905