Conseqüències de la Primera Guerra Mundial

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN IMATGES

1. Les conseqüències demogràfiques: les víctimes2. Les conseqüències econòmiques3. Les conseqüències político- territorials: Europa abans i després de la guerra