Aprenent la Revolució Industrial on line

Per treballar els continguts de la denominada Revolució Industrial utilitzarem el recurs de cidead que permet l'autoaprenentatge i la realització d'exercicis i l'avaluació. Per a una bona comprensió del tema i contestar correctament els exercicis i les qüentions de l'avaluació, haureu de seguir l'ordre que es proposa i clicar en els llocs assenyalats per consultar els recursos proposats en cada apartat.