Vivir mil vidas. Nach


MIL VIDAS - Història en HIP-HOP amb Nach. Escoltar i sentir una meravellosa cançò pel que diu i cóm ho diu. No és un èxit de vendes, això ja passa amb les músiques under;  segur que vos agradarà i vos farà reflexionar. Anem allà: vídeo, música i lletra.
Quins referents històrics, filosòfics i culturals hi apareixen?  De quines èpoques? Quins conèixes i quins no?

Crisi de les democràcies i ascens dels totalitarismes

Hitler i Franco

ACTIVITATS

1. Anota les causes de la crisi del sistema liberal i del desenvolupament dels feixismes que apareixen en este text de la web de KAIROS

2. Pren nota del següent esquema de les causes de la crisi de les democràcies  i el seu context:

3. Observeu en els videos el context en Itàlia, Alemanya i Espanya i les conseqüències: 
 a) La situació de l'Europa d'entreguerres que facilità l'ascens dels totalitarismes com el feixisme italià i el nazisme alemany: 


 b) L'Alemanya nazi:
 c) L'Estat Franquista. 1939-1945 - Vencedors i vençuts

Watch Documental - La España de Franco: El nuevo Estado (1939 - 1945) in Educational  |  View More Free Videos Online at Veoh.com