Crisi de les democràcies i ascens dels totalitarismes

Hitler i Franco

ACTIVITATS

1. Anota les causes de la crisi del sistema liberal i del desenvolupament dels feixismes que apareixen en este text de la web de KAIROS

2. Pren nota del següent esquema de les causes de la crisi de les democràcies  i el seu context:

3. Observeu en els videos el context en Itàlia, Alemanya i Espanya i les conseqüències: 
 a) La situació de l'Europa d'entreguerres que facilità l'ascens dels totalitarismes com el feixisme italià i el nazisme alemany: 


 b) L'Alemanya nazi:
 c) L'Estat Franquista. 1939-1945 - Vencedors i vençuts

Watch Documental - La España de Franco: El nuevo Estado (1939 - 1945) in Educational  |  View More Free Videos Online at Veoh.com