Vídeo: Revolució Industrial i transformació del paisatgeNo són núvols ni boira, és l' smog en Madrid i en València

Una de les conseqüències de la revolució industrial va ser la transformació del paisatge a Europa de manera important, transformació que ha estat imparable fins l'actualitat, amb les repercusions en el paisatge natural, l'explotació exhaustiva dels recursos, la contaminació. Una de les més importants és la contaminació atmosfèrica causada per les emissions incontrolades de fums que genera l'activitat industrial i als nuclis urbans per l'ús de mitjans de transport amb motors de combustió, entre altres.
Veïem aquesta transformació d'una societat rural i agrària a una societat urbana i industrial que s'inicià fa dos-cents anys.