La Revolució Industrial. Causes

En la major part d'Europa al segle XVIII i en el context de l'Antic Règim, l'economia era essencialment rural i poc desenvolupada degut, entre altres causes, a la pervivència del règim senyorial que determinava les relacions econòmiques i l'endarreriment tecnològic de l'agricultura. El control gremial de la producció artesanal també dificultava el desenvolupament de la indústria. Però a Anglaterra, en un context polític favorable, s'iniciaren una sèrie de canvis en l'agricultura i en la indústria que transformaran l'economia i la societat.
El següent video ens presenta aquella transformació