Seguim la pista de la gran crisi global que vivim.

LA GRAN CRISI GLOBAL
Viatge pels continents per conéixer com es gestà la crisi, els primers símptomes, el crack bursatil de 2008 i les mesures adoptades pels governs. Elaborada La Verdad