Projecte Quiz, fem un qüestionari d'Història

Document amb la informació sobre l'activitat en grup per fer un qüestionari d'un tema d'Història Contemporània on line i publicar-lo als vostres blogs. Utilitzarem l'aplicació Quiz, feu clic ací per vore un exemple.