El Moviment Obrer

La formació de la classe obrera i el moviment obrer (1)

El següent esquema del professor Daniel Gómez ens servirà per tindre una visió de conjunt del tema. A continuació tenim la presentació sobre els canvis socials i les primeres organitzacions obreres.


ESQUEMA


 PRESENTACIÓ