Primera Guerra Mundial. Els tractats de pau

Una pau imposada no pot ser mai una pau.
Imatge amb els artífexs de la Conferència de París iniciada en Gener de 1919, en la que els quatre països grans vencedors imposaren les condicions de pau als vençuts en cinc tractats diferents. 
Els acords entre els vencedors els foren presentats als països vençuts com un fet consumat que devien d'acceptar.

 En la sèrie Les aventures del jove Indiana Jones s'escenifica el Tractat de Versalles amb Alemanya que imposava unes dures i humiliants condicions. L'escenari del Tractat de Versalles en el Saló dels Espills del Palau de Versalles. La principal disposició del Tractat estipulava que Alemanya i els seus aliats acceptaven tota la responsabilitat moral i material de la guerra. 
Observeu en el video el representant d'Alemanya en les seues queixes i l'actitud de Clemenceau. 

Contesteu:
a) Què és la Conferència de Paris? 
b) Quins foren els distints tractats de pau? 
c) Quines foren les condicions imposades pels països vencedors a Alemaya? 
d) Quins personatges històrics apareixen en el video? 
e) Raonar la postura dels representants de França i d'Alemanya que apareixen al video.