Les revolucions burgeses. Introducció

font: La Bayoneta

Utilitzarem dos fragments per fer-nos preguntes i situar-nos en el tema:

- Quins ideals varen motivar aquelles revolucions?
 "Si s'investiga en què consisteix precisament el major bé de tots, que deu ser la finalitat de tot sistema legislatiu, es descobrirà que es redueix a aquestos dos objectius principals: la llibertat i la igualtat"
Jean-Jacques Rousseau, filòsof. Segle XVIII

- Per què va ser tan important la Revolució Francesa?
"Si l'economia del món del segle XIX es formà principalment sota la influència de la revolució industrial anglesa, la seua política i ideologia es formaren principalment sota la influència de la Revolució Francesa.  Anglaterra proporcionà el model per als seus ferrocarrils i fàbriques i l'explosiu econòmic per fer esclatar les tradicionals estructures econòmiques i socials, però França va fer les seues revolucions i els donà les seues idees, fins el punt de que qualsevol cosa tricolor es convertí en l'emblema de totes les nacionalitats naixents"
Eric Hobsbawm, historiador. Segle XX