L'Antic Règim, crisi i revolució

"Les columnes sobre les que es recolza la monarquia són columnes buides (....) Front a una societat que es transforma, la monarquia de l'Antic Règim no és capaç de transformar-se amb ella. Això la condemna"
Georges Pagés, 1928 (historiador francés, les seues investigacions han estat fonamentalment sobre el segle XVII)


Quina gran clarividència per a explicar el per què de la crisi de l'Antic Règim. És per això que comencem amb l'estudi de l'Antic Règim, per conéixer les seues bases econòmiques, socials i polítiques i quines transformacions s'estaven produïnt que provocaran la crisi del sistema.
La revolució industrial i les revolucions burgeses, dos processos paral.lels, simultanis, i els canvis socials que els acompanya seran la condemna de l'Antic Règim. Tanmateix, conéixer les característiques d'aquest sistema també ens permetrà fer una valoració de la importància d'aquells canvis revolucionaris i que són la base del món actual.

Veiem en aquest esquema procedent del blog d'esquemes de Daniel Gómez quines són eixes transformacions que s'estaven produint al segle XVIII que aniran socavant les monarquies absolutes i el sistema feudal.
Font: http://esquemasdehistoria.blogspot.com.es/