La Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà

FRAGMENT DE LA PEL.LÍCULA ESTA TIERRA ES MIA de Jean Renoir

Ambientada en l'ocupació nazi de França, aquest film de 1943 va ser censurat pel franquisme. El final té una emocionant escena en la que l'actor Charles Laughton, que interpreta a un mestre,  llegeix als seus alumnes la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà (aprovada per l'Assemblea Nacional durant la Revolució Francesa), mentre és detingut pels soldats per ser afussellat.