La portada de La Razón, mal exemple de periodisme.


Dimecres 9 de Maig. Portada del diari La Razón. Exemple del que no és informació. Els periódics contenen seccions d'opinió en la secció destinada a tal finalitat, però açò és una portada.
El titular ja ens posa en l'alerta "Los malos estudiantes agitan la educación". A més, en ella apareixen les fotografies de cinc ciutadans, amb un estil de fitxa policial buscat descaradament,  amb dades personals i amb acusacions de ser violents agitadors, amb la intenció de criminalitzar. I els periodistes no són ni policies ni jutges.
Vegam quina és realment la notícia de la que un periòdic professional ha d'informar: la convocatòria d'una vaga feta per organitzacions sindicals d'estudiants, docents i associacions de pares i mares per protestar contra les mesures d'un govern que creuen perjudiquen l'ensenyament. 
És per això que La Razón és un mal exemple per a la professió periodística. La manipulació tendenciosa no és correcta, ni ètica ni periodísticament. És un no-periòdic, és portaveu d'un partit, la qual cosa és legítima, i en tal cas hauria de manifestar-se en la capsalera del diari.


Ací teniu el podcast del programa Carne cruda de Radio 3. En els primers 7 minuts trobareu l'opinió del director d'aquest programa sobre la portada de El Mundo, opinió crítica amb to àcid i irònic.