La ideologia del feixisme: Joc d'imatges

Observeu les imatges. Amb quin aspecte de la ideologia del feixisme es pot relacionar cadascuna d'elles?
1. Siam fatti cosi!
2. "Dones, salveu les families alemanyes"
3. A partir dels 10 anys era obligatori formar part de les Joventuts Hitlerianes.


4. Hitler en la ràdio.
5. Mussolini 
6. Un Poble, un Imperi, un Líder
7. Dortmund, 1933
8. Crema de llibres, 1933