El temari de la tercera avaluació


 Continguts de la tercera avaluació

LA CRISI DE LES DEMOCRÀCIES LIBERALS I L'ASCENS DELS TOTALITARISMES

- Les democràcies i les dictadures en l'Europa d'entreguerres.
- Le causes econòmiques, polítiques i socials de la crisi.
- La ideologia i les bases socials del feixisme.
- La Itàlia feixista. La crisi del règim liberal italià. La marxa cal al poder del feixisme. La dictadura.
- L'Alemanya nazi. La crisi de la República de Weimar i ascens del nazime. La pressa del poder. La dictadura nazi i el Tercer Reich.
- Racisme i antisemitisme. El genocidi.

LA GUERRA FREDA

- Concepte. Origen. Etapes
- Les tensions i els conflictes:
La formació dels blocs militars.
La crisi de Berlín.
La Guerra de Corea.
La crisi dels misils.
La Guerra de Vietnam.
La guerra d'Afganistán.

LA DESCOLONITZACIÓ

- Concepte i causes de la descolonització.
- Les etapes del procés de colonitzador.
- La independècnia de la India.
- La creació de l'Estat d'Israel. El conflicte àrab-israelià.
- La independència de l'Àfrica subsahariana.
- L'herència colonial iel Tercer Món.

LA DESINTEGRACIÓ DE LA URSS I EL NOU ORDRE MUNDIAL

EL MÓN ACTUAL. PROBLEMES I CONFLICTES