Torró o carbó?

L'informe que ha presentat la Sindicatura de Comptes de 2010 a la Generalitat Valenciana sobre la fiscalització del sector públic pinta un panorama negre-carbó: irregularitats, endeutament amb xifres astronòmiques...
Veiem algunes:
- Despeses de l'Àgora: 86 milions d'euros. A més és una obra inacabada per la qual la Generalitat Valenciana ha pagat (¿?) a Calatrava 9,2 milions €
- El Pont de l'Assut d'Or té un cost de 63 milions € 
- La Ciutat de les Arts i de les Ciències ha multiplicat per 4 el seu cost, 1.300 milions de €
- CACSA, l'empresa mercantil de la Generaltat Valenciana creada per a la construcció i gestió de la Ciutat de les Ciències incompleix la Llei de Societats (¡!) té uns deutes de 500 milions € i un fons de maniobra negatiu (¡!) de 225 milions €
- La Formula 1 costa 20,5 milions €, més 4,4 milions de drets de retransmisió que paga RTVV.
- El circuit de Xest costa 15 milions €
- El Campus Party ha rebut una subvenció il.legal.
- Les despeses de personal de la RTVV té un desviament de 25 milions €
- EMARSA (Empresa Metropolitana de Aguas Residuales) és un saqueig de diners públics, acumula 700 milions € de deute i el 2010 ha tancat amb unes pèrdues de 24 milions.
Saqueig de diners públics i malversació de fons: pagament per serveis inexistents, per a entrades de la F-1 i el torneig de tennis, nits d'hotel, spa, joies... i intenten blanquejar els diners fent vore que els ha tocat l la loteria 

Demolidor. És per això que els reis els deixaran carbó. I aquest logo que roda per les xaxes socials és molt adequat: tot plegat és una barbaritat, un robatori de diners públics