Fer un mural digital

Document amb la descripció del treball i les fonts d'informació per elaborar el mural digital en glogster. Cada grup se centrarà en un tema 
- EL MOVIMENT OBRER
- LA RESTAURACIÓ, 
- LES ONADES REVOLUCIONÀRIES 
- EL MOVIMENT OBRER. Pose també el glogster d'exemple per a visualitzar els elements que ha tindre el vostre mural. L'objectiu, és fer un treball col.laboratiu, saber sel.leccionar i organitzar la informació per tal de presentar-lo i exposar-lo en classe.