La Revolució industrial i les innovacions en l'agricultura

L'aplicació de nous sistemes de cultiu, com el sistema Norfolk, permeté el progressiu abandonament del guaret i la introducció de nous cultius.  Açò, junt als cercaments i privatització de les terres i la utilització de noves maquinàries, com la Jethro Tull, augmentà els rendiments agrícoles la qual cosa suposà una millor alimentació i el creixement de la població.

 

sobre la Revolució Industrial: