La descolonització


LA DESCOLONITZACIÓ. Concepte, cronologia i procés.

MAPES DE LA CRONOLOGIA DE LA DESCOLONITZACIÓ

Després de la Segona Guerra Mundial, en el context de les tensions de la Guerra Freda, nombrosos pobles d'Asia i d'Àfrica s'independitzaren de les metròpolis europees utilitzant diverses formes, des de la lluita violenta fins la resistència pacífica. Així. entre 1945 i 1986 un total de 54 països van obtindre la independència.

- Què és? En què va consistir? Per que es van generar moviments independentistes a les colònies d'Àfrica i Àsia? Quines són les fites més importants d'quest procés?