La Guerra Freda. Orígens i etapes

font: deviantart
En acabar la Segona Guerra Mundial es trencà l'aliança entre els països que va permetre derrotar els feixismes europeus i l'expansionisme japonés; s'iniciava així la guerra freda, concepte que designa la rivalitat i enfrontament entre dos blocs blocs antagònics, els EE.UU i la Unió Soviètica i els seus respectius aliats.
Aquesta situació generà un sistema bipolar que marcarà les relacions internacionals durant gairebé  la segona meitat del segle XX.
El conflicte es lliurà en el terreny polític, econòmic, ideològic i militar i el món va viure sota l'enfrontament de les dues superpotències que amenaçaven amb destruir-se mútuament en una guerra nuclear.  I encara que no existí un conflicte directe entre elles, aquesta llarga etapa estarà esglaonada de guerres localitzades en territoris perifèrics en els que ambdos blocs intentaven expandir el seu domini.
L'arribada de M. Gorbachov al Kremlin va estar l'element clau que desencadenarà el final de la guerra freda, en aplicar la reforma amb la perestroika. El fracàs d'aquestes reformes i les revolucions de caire democràtic en 1989 seran les que originaran la dissolució de la URSS i la caiuga del Mur de Berlín. Aquesta etapa de la Història es dona per finalitzada en 1991 amb la disolució del bloc soviètic.

En funció de la tensió-distensió, es poden establir tres etapes:
- La primera Guerra Freda (1947-1962)
- La coexistència pacífica (1963-1978)
- La segona Guerra Freda (1979-1989)


(font Santillana)
ENTRA EN LA WEB DEL TEMA LA GUERRA FREDA (kairos)