La dominació europea del món 1871-1914

LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN. Introducció

El període entre 1871 i 1914 és un període de llums i ombres en la història del món: formació de grans potències europees, nacionalismes, creixement econòmic i crisi, proteccionisme i empreses monopolistes, carrera imperialista i rivalitats. Tot plegat, conduirà a l'esclat de la Primera Guerra Mundial. 
L'Imperialisme serà un procés de gran importància per les conseqüències tant per als països europeus com per als països colonitzats. Entre 1870 i 1914, Àfrica, Àsia i Oceania quedaren sota el domini d'un grapat de països tal com podem observar als mapes:

L'Imperi britànic el 1897
font desconeguda

Per què tan ràpidament? El següent vídeo ens dona alguna resposta: