El Moviment Obrer: bases ideològiques

Dues seran les ideologies que influiran de manera extraordinària en el moviment obrer: el marxisme i l'anarquisme.