La Restauració de l'absolutisme

Congrés de Viena, 1815
En 1815 en el Congrés de Viena les potències europees que havian vençut a Napoleó acaben amb la situació creada per la Revolució Francesa i amb l'Imperi napoleònic i es restaura l'absolutisme, els privilegis i el poder de l'Església.
S'inicia així el període designat com La Restauració, comprés entre 1815 i 1830.

"El mapa polític s'establí obeïnt a una concepció pròpia del segle  XVIII sense atendre al sentiment nacional (...) D'altra banda, aquells homes projectaven acabar amb els canvis polítics i socials que el domini francés havia creat o afavorit (...) La Restauració de les dinasties legítimes havia d'afavorir a les autoritats tradicionals" 

Renouvin P. Història de les relacions internacionals. 1982

Però l'absolutisme imposat per la força no aconseguí acabar amb els ideals de la Revolució Francesa. La burgesia no aceptà la tornada de l'Antic Règim i mantidrà la lluita per les idees liberals -constitucionalisme, sobirania nacional, separació de poders i igualtat de drets-. Les dues postures enfrontades, absolutisme i liberalisme, donà lloc a moviments nacionalistes, que juntament amb el liberalisme amb les seues dues tendències, moderada i democràtica, originarà en Europa una onada revolucionària en 1820, 1830 i 1848.

"Tres principals onades revolucionàries es produiren en el món occidental entre 1815 i 1848 (...) 
La primera esdevingué en 1820-1824. A Europa es limità principalment al Mediterrani amb Espanya (1820), Nàpols (1820) i Grècia (1821) com epicentre.
La segona onada revolucionària es produí en 1829-1834 i afectà a tota Europa , (...)
La tercera i major de les onades revolucionàries fiu la de 1848. Quasi esclatà i triomfà (momentàniament) a França, quasi tota Itàlia i els estat alemanys, en gran part de l'Imperi dels Habsburg i en Suïssa (...)
Mai no s'hi estigué tan a prop de la revolució mundial sommiada pels rebels de l'època que amb la circumstància d'aquella conflagració espontània i general (...)

Hobsbawm, E.J. Les revolucions burgeses. 1978

LA RESTAURACIÓ DE L'ABSOLUTISME