Les transformacions agràries. Anàlisi de text


Les lleis de tancament de les terres (Enclosure Acts) tingueren conseqüències econòmiques i socials.  Si observeu bé la imatge,  ja podreu intuir-ne algunes: els habitants del poble que es beneficiaven de les terres comunals no semblen molt contents amb la seua privatització i es veuen impotents front als poderosos compradors burgesos.  I si vos fixeu en la figura que acompanya el següent text, voreu clarament el canvi en l'estructura de la propietat.  Analitzeu les fonts i contesteu les qüestions.