Les onades revolucionàries de 1820 a 1848

LES ONADES REVOLUCIONÀRIES


Balanç de les revolucions

La Restauració de l'absolutisme imposada en el Congrés de Viena de 1815 donarà lloc a noves revolucions encapsalades per la burgesia que acabaran per imposar el sistema liberal.

1. MAPES DE LES TRES ONADES REVOLUCIONÀRIES LIBERALS

2. VÍDEOS: LAS REVOLUCIONES DE 1820-1830-1848