Comencem pel principi?

Què tal si comencem amb una senzilla presentació de l'assignatura i ens aclarim en algunes coses de la matèria?


I ara tractem de fixar algunes idees que ens vindran molt bé per entendre l'objecte de l'assignatura:

  • L'estudi de la Història Contemporània tracta d'anàlisi de processos històrics per entendre el món actual,  el món en que vivim: la democratització i les crisis del sistema polític,  la consolidació de les superpotències i el seu pes en l'ordre internacional, els desequilibris econòmics i les desigualtats socials existents, els avanços científics i tècnics i la seua influència en la societat de consum...
  • Per entendre aquest present immediat és necesari estudiar canvis un poc allunyats en el temps, ocorreguts en el segle XIX, com el desenvolupament del capitalisme industrial i la seua internacionalització, la gènesi de la societat burgesa i la consolidació de l'estat liberal, amb els seus conflictes, la dominació europea del món i les seues conseqüències, les idees i les revolucions... El llarg segle XIX configura els problemes del nostre món contemporani.
  • Situem ara tres paraules clau que li donen sentit a l'existència humana. Present (el nostre present).  Passat (les claus del segle XIX). I Futur, prendre consciència de que ens trobem en un procés sobre el qual és possible actuar en el present i, per això mateix, en el futur. Doncs, què és la Història sinó la que han fet, fem i farem els humans?
Anar a la pàgina del programa d'HMC: temari, material i recursos, instruments i criteris d'avaluació.