Història de la No-Violéncia Activa

Es tracta d'un documental de la història de la No-Violència Activa com tàctica de protesta que propugna canvis polítics, socials... sense utilitzar la violència. S'origina de l'experiència del moviment independentitsta de la India i de les ensenyances de Gandhi, des de Gandhi fins Silo i el Moviment Humanista.